APPETIZER

Aloo Tikki

Veg Pakora

Veg Samosa

Paneer Pakora

Veg Manchurian

Cauliflower Manchurian

Chilli Paneer

Special Veg Samosa

Special Aloo Tikki

Veg Spring Roll

Veg Samosa

Veg Platter

Keema Samosa

Chicken Spring Roll

Chilli Fish

Chilli Shrimp

Fish Pakora

Mix Platter

Chicken Dipper

Chilli Chicken (Dry)

Chilli Chicken (Gravey)

Chicken 65